Usposabljanje - Zaposljivost in uporaba družbenih omrežij

 Ob zavedanju naraščajočega pomena in razširjanja uporabe sodobnih socialnih omrežij med mladimi (LinkedIn, Facebook, Twitter idr.) se poraja tudi vprašanje kritičnega vrednotenja informacij, ki jih dajemo na svetovni splet. Slednje je še posebej pomembno, ko se posameznik vključuje v različne aktivnosti za iskanje zaposlitve ali izboljšanja možnosti za zaposlitev – prave in ustrezne informacije na socialnih omrežjih so danes ključ do izboljšanja zaposlitvene situacije. Prav zaradi tega vas vabimo na javno okroglo mizo dne 6.7.2017 ob 10. uri v prostorih MKC Slovenj Gradec, kjer bomo v okviru mednarodnega projekta DIGITAL.JOB.IDENTITIES predstavili prosto dostopna gradiva za učinkovito in uspešno izdelavo osebnega profila na socialnih omrežjih, pasti in priložnosti osebnih spletnih objav in kritično ovrednotili sodobne izzive pri iskanju zaposlitve med mladimi ter strokovnimi delavci, ki delajo z mladimi.