Usposabljanje "Vrednotenje mladinskega dela"

V četrtek, 5. julija 2018, je pri nas potekalo usposabljanje Vrednotenje mladinskega dela v okviru projekta MLADIM.

V prvem delu usposabljanja so udeleženci spoznali na kakšne načine merimo učinke mladinskega dela na posameznikih in organizacijah ter osnove vrednotenja, kjer so izvedeli, katera področja mladinskega dela sploh vrednotimo, kako določimo kazalnike uspešnosti glede na projekt in programe, ki jih izvajamo. Teoretično znanje so udeleženci podkrepili tudi s praktičnem primerom, kjer so skupaj ugotavljali kako določimo kazalnike uspešnosti za določeno aktivnost in projekt, ki ga izvajamo.

Drugi del usposabljanja pa je bil namenjen osnovam projektnega menedžmenta in spoznavanju kazalnikov, s katerimi merimo vidnost organizacije v lokalnem okolju.

Na lastnem primeru iz lokalnega okolja so udeleženci oblikovali namen, cilje, aktivnosti in kazalnike projekta ter iz kazalnikov izpeljali še učinke.