INTERMEDIA: Rezultati projekta

Projekt iNTERMEDIA (2010 - 2013) je namenjen strokovni podpori programom in projektom intermedijske umetnosti. Izvaja ga konzorcij multimedijskih centrov: Celjski mladinski center - MMC Port poslovodeči partner); Kulturno izobraževalno društvo KIBLA, Kiberpipa pri Zavod za študentske kulturne dejavnosti Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, Kulturno izobraževalno društvo PiNA, MKC Slovenj Gradec MMC Koroške pri JZ Vetrnica in Mladinski center Velenje - p.e. Kunigunda - regionalni multimedijski center.

Projekt je pričel s svojim izvajanjem v letu 2010, kjer smo projektni partnerji v lokalnem okoljih izvedli paleto podpornih aktivnosti in inovativnih projektov na področju intermedije. V letu 2011 smo analizirali vse izvedene aktivnosti in projekte ter naredili raziskavo na področju celotne Slovenije, katere osnovni cilj je bil ugotoviti kakšen je razvoj in podpora intermedijski umentosti. V vseh treh letih je bila programsko izvedena paleta podpornih aktivnosti na področju intermedije. V letu 2012 so bila pripravljena končna podporna orodja kot enovite strokovne publikaicje. V sklepnem letu projekta (2013) je osrednji cilj predstavitev končnih rezultatov širši javnosti:

- publikacija Intermedijska umetnost v Sloveniji - usmeritve, razvoj in podpora;

- predstavitvena brošura Društva M3C - mreže multimedijskih centrov Slovenije;

- publikacija Mladinska pobuda skozi prizmo intermedijske umetnosti