M3C Mreža

Multimedijski center je projekt mreže m3c, ki ga skupno sestavlja 16 multimedijskih centrov iz vseh statističnih regij Slovenije. Projekt pa j bil podprt tudi s sredstvi EUEvropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstva za kulturo.

Z dolgoročnim sodelovanjem želijo vključeni centri vzpostaviti in razvijati infrastrukturno in informacijsko podporno okolje na področju informacijske tehnologije in digitalne kulture. Skupni cilji partnerjev pa so:

  • ustrezna sodobna tehnološka oprema v vseh regijah RS;
  • spodbujanje usposabljanja in aktiviranje kadrov, ki združujejo ustvarjalnost, tehnologijo in vodenje;
  • vzpostavitev razvojne infrastrukture za pospeševanje učinkovitosti ustvarjanja in prenosa znanja v produkte, storitve in procese;
  • vzpostavitev učinkovite in večsektorske povezave med multimedijskimi centri v skupni mreži;
  • razvijanje IKT infrastrukture, ki bo omogočila hitro, širokopasovno internetno povezovanje za raziskovalna, izobraževalna, kulturna in poslovna okolja;
  • ustrezna infrastruktura in prostorski pogoji centrov;
  • omreženje ustreznih pod-točk v posameznih regijah in njihova označitev,
  • širitev mreže in vzpostavitev multimedijskih centrov po vseh regijah Slovenije.

Več o mreži m3c si lahko preberete na: www.m3c.si