Računalniška učilnica

Računalniška e-učilnica vsebuje 9 novih računalniških enot. Gre za brezplačno uporabo računalniške opreme, prost dostop do interneta in možnost kreativnega multimedijskega ustvarjanja. V e-učilnici potekajo razni brezplačni tečaji in delavnice za uporabo računalniške strojne in programske opreme. Namenjeni so predvsem začetnikom, ki bi se želeli naučiti veščin potrebnih za uporabo računalnika. Poleg osnovnih tečajev so uporabnikom na razpolago tudi bolj strokovna izobraževanja s področja računalništva in informatike.

Možen je tudi najem učilnice za izvajanje izobraževanj, tečajev, konferenc, predstavitev.