Razpis za mladino 2018

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje mladinskih programov v Mestni občini Slovenj Gradec 2018.

Javni razpis

Vloga

Rok za oddajo vlog je 15. 6. 2018. Naslov za oddajo vlog je: MKC Slovenj Gradec, Ozare 18,
2380 SLOVENJ GRADEC.