RRA - REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZA KOROŠKO

RRA Koroška je osrednja koroška institucija za spodbujanje regionalnega razvoja. Pri izvajanju dejavnosti te družbe gre za neprofitno organizacijo, ustvarjeni dobiček se ne deli med družbenike, temveč se vlaga v razvojne programe in projekte v regiji. Svoje delovanje osredotoča na:

  • regionalni razvoj
   1. priprava in izvajanje regionalnih razvojnih programov
   2. spodbujanje trajnostnega razvoja
  • podjetništvo
   1. mrežni podjetniški inkubator
   2. garancijska shema
  • štipendiranje
   1. regijska štipendijska shema
  • turizem
   1. regionalna destinacijska organizacija

 

www.rra-koroska.si